Salta el contingut

Documentació Mapia

Screenshot

  • Documentació de Mapia®ONLINE & Mapia®Streets

Mapia®Streets és l’eina que permet a qualsevol usuari treballar de manera àgil i senzilla amb núvols de punts i panorames 360 procedents d’aixecaments Mobile Mapping, LIDAR aeri o Laserscanner terrestre.

Mapia®Online és una plataforma tecnològica basada en web mapping i GIS cloud, multidispositiu i multiusuari. Permet distribuir i gestionar dades geoespacials en tots els àmbits sense necessitat de disposar d’una infraestructura específica, facilitant la presa de decisions, l’anàlisi i l’explotació. Disposa d’eines web específiques per a la creació de GeoPortals, gestió d’incidències, seguiment d’infraestructures, control d’historials, inventariat, digitalització i dibuix, cerca, distribució i descàrrega de recursos, accés a serveis i dades públiques, servidor d’imatges, etc.


Screenshot

Via Augusta 13-15, oficina 316 · 08006 Barcelona

Tlf: (+34) 93 487 01 82 · Fax: (+34) 93 215 29 36

Consulteu la nostra web: www.infraplan-geospatial.com/